Enkele belangrijke punten

Men mag alleen met tennisschoenen, geschikt voor gravel, op de baan spelen
*     Na iedere partij dient er gesleept te worden (naar het net toe)
*     Bij regenplassen op de baan mag er niet gespeeld worden
*     Niet met netten door de plassen heen slepen
*     Ieder lid ontvangt, tegen betaling van EUR 12,50 (sleutelgeld) een sleutel van de accommodatie
*     Ieder lid mag vrij gebruik maken van de tennisbanen op welk moment dan ook
*     Uitzondering hierop wanneer er competitie of toernooien worden gespeeld
*     Indien men wil tennissen, kan men kontakt opnemen met een ander lid
*     Bij veel belangstelling voor het tennis bent u verplicht te dubbelen (max. 3/4 uur)
*     Bij geringere belangstelling kan  er in overleg gesingeld worden (max. 1/2 uur)
*     Een lid is gerechtigd een introducee mee te nemen die tegen betaling van EUR 2,50 per uur mag tennissen.

Voorwaarde is dat de banen niet bezet zijn door leden. Indien men hiervan gebruik wenst te maken dient men de lijst die in de accommodatie hangt voor aanvang van het tennissen in te vullen, waarna in een later stadium verrekening met het desbetreffende lid volgt. Tevens dient een van de bestuursleden hiervan op de hoogte te worden gesteld.

*     In de accommodatie bevindt zich een koelkast waaruit men tegen betaling drank aan kan nemen (Dit gebeurt in goed vertrouwen. Niet betalen schaad de vereniging)
*     Tijdens competitie en toernooien is het gebruik van de koelkast verboden en zal de bar geopend zijn
*     Bij het verlaten van het tennispark als laatste, dient men altijd met 2 personen te zijn en draagt men zorg dat de lampen uit zijn, rolluik naar beneden en alle deuren/hekwerk goed gesloten zijn.

Aanmelding nieuwe leden

Zie rubriek: Aanmelden nieuw lid op deze website

Contributie

De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Indien u geblesseerd raakt, ontvangt u geen restitutie.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap (artikel 6 lid 2 statuten opzegging van het lidmaatschap) kan door een lid slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (schriftelijk bij de secretaris) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Hierbij dient de sleutel van de accommodatie te worden ingeleverd en ontvangt u het sleutelgeld terug.

Spelerspas

Indien men wil deelnemen aan de competitie of toernooien, moet men in het bezit zijn van een geldige KNLTB-pas. Wil men in het bezit komen van deze pas, dan graag voor aanvang van de jaarvergadering een recente pasfoto inleveren bij de secretaris.

Nieuwe leden die aan de competitie of toernooien willen deelnemen kunnen tussentijds een pasje bij de secretaris aanvragen. Bij vragen gelieve kontakt op te nemen met de secretaris.
De kosten zijn EUR 17,00 per pas, voor rekening van het desbetreffende lid.